Geborgde werkwijze
alcoholhoudende dranken

Geborgde werkwijze verkoop alcoholhoudende dranken.
30-12-2023

Het is voor WB Sales van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. WB Sales wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar en waarborgt dit met een adequate twee-staps-controle in de onlineomgeving.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop From The North Brewing, onderdeel van WB Sales, invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en tweemaal per jaar wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van de volgende controlemaatregelen.

1: Het volledige proces om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de verplichtingen te voldoen.
2: De controle op de juiste naleving en eventuele correcties.
3: De manier waarop deze werkwijze bekend wordt gemaakt aan medewerkers.

Toelichting proces. (Conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Hieronder de toelichting van het proces om de leeftijdsgrens te bewaken.
Bij het betreden van de website hebben wij een leeftijdscontrole. Dit technische hulpmiddel zetten wij ter controle bij iedere nieuwe bezoeker op de website, om zo de leeftijdsgrens te bewaken. Zonder acceptatie van deze controle wordt automatisch doorverwezen naar de gelding, wet en regelgeving op dit gebied.

Zowel op onze website, als in de algemene voorwaarden dit document en bij het afrekenen worden controlemiddelen ingezet om de leeftijdsgrens te bewaken. Zo is het voor de klant verplicht om een geboortedatum in te vullen bij het afronden van de online bestelling.

Het NIX18 logo is zichtbaar in onze onlineomgeving. Ook doen wij alles binnen onze macht om de vervoerder de keten niet te laten onderbreken. De levering van alcoholhoudende dranken wordt alleen gedaan wanneer de persoon zich kan legitimeren om het pakket in ontvangst te nemen. Bij niet thuis, wordt het pakket afgegeven bij een servicepunt. Hier wordt uiteraard dezelfde controle gehandhaafd als bij de aflevering zelf.

Wij geven bij iedere levering van alcoholhoudende dranken een AGE CHECK opdracht aan de vervoerder. Vervoerder is als ‘uitvoerder’ verantwoordelijk voor de handhaving van de AGE CHECK.

Om te controleren of dit het geval is. Sturen wij periodiek, ten minste vier maal per kalenderjaar, een pakket waarbij wij na aflevering contact opnemen met de klant of de AGE CHECK is uitgevoerd en gehandhaafd. Bij aan of opmerkingen binnen dit proces nemen wij, From The North Brewing/WB Sales, opdrachtgever, direct contact op met de vervoerder, uitvoerder.

Wij geven alle betrokken externe partijen dus ook expliciet de opdracht de handhaving na te leven. Het logo van NIX18 voeren wij zoveel mogelijk zichtbaar.

Informatievoorziening medewerkers. (Conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

De richtlijnen zijn altijd inzichtelijk omtrent de handhaving van de leeftijdsgrens en de naleving hiervan. Tevens is de geborgde werkwijze uiteraard altijd digitaal in te zien. Binnen het kleine bedrijf dat wij hebben, doen wij tevens periodieke kenniscontroles in navolging van beschikbare informatie.

Controle (Conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Iedere zes maanden controleren wij of onze geborgde werkwijze geoptimaliseerd dient te worden. Hierin nemen we de actuele stand van zaken mee en controleren we de wet en regelgeving die op dat moment van toepassing is.

From The North Brewing is onderdeel van WB Sales en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK Nummer: 68466447.

Meer informatie over NIX18 vindt u op: https://www.trimbos.nl/ en https://www.nix18.nl/
Wilt u meer weten of heeft u vragen. Neem dan contact op met Wietse (WB Sales): 06 30 36 68 58
E-mail: [email protected].

nix 18 logo from the north